NL / EN

Safety Consultancy BVBA

Safety Consultancy

Safety Consultancy is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de offshore windindustrie en in onshore bedrijfstakken zoals de farmaceutische industrie, petrochemie en waterbouw. Wij werken met zeer ervaren en hoog gekwalificeerde experts die dagelijks hun kennis in praktijk brengen. Ons bedrijf beschikt over middelbaar- en hoger veiligheidskundigen / niveau 2 & 1 preventieadviseurs, kwaliteitsingenieurs voor het schrijven, begeleiden en adviseren van QHSE managementsystemen, projectopvolging zowel in het binnen- als buitenland. Safety Consultancy kent uitsluitend maatwerk. Voor elk bedrijf wordt naar een passende samenwerking gezocht, op het gebied van tijdsbesteding en het takenpakket van de deskundige. Wij zijn meer dan een consultant. In een samenwerking op lange termijn geven we niet alleen adviezen, maar helpen we de directie en de hiërarchische lijn ook bij de uitwerking ervan.

Daarnaast bemiddelen we professionals op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu.

Werkzaam in de branches:

• Energie
• Olie en gas
• Elektrotechniek
• (Petro)chemie
• Pharma
• Metaal
• Bouw
• Waterbouw
• Overheid
• Offshore windindustrie

Onze dienstverlening omvat onder andere de volgende onderwerpen: 

• Projectmatig Advies en Begeleiding
• Ontwikkeling en implementatie van Managementsystemen
• Risico-inventarisatie en evaluatie
• Ontwikkelen van Veiligheidsplannen en procedures
• Uitvoeren van Veiligheidsinspecties
• Uitvoeren van Incidentenonderzoeken
• Safety audits VCA, ISO 45001, ISO9001, ISO14001
• Veiligheid coördinatie A voor “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen”

Specifiek voor de offshore windmolenparken: 

• Scheepsinspecties volgens IMCA - CMID
• Scheepscoordinatie voor de offshore windmolenparken
• Offshore QHSE-inspecties
• Opzetten van HSE manegement systeem
• Opzetten van systemen voor introducties en certificatiebeheer projectmedewerkers

 

Consultancy projecten en ontwikkeling

Consultancy uitvoering

Safety first

Better safe than sorry!

Safety Consultancy BVBA

Projecten